Sara Sjöblom

- Samtalsterapeut -

 

 

 

 

 

Värdepedagogik (grundläggande och förebyggande)

Samtal (stöttande och motiverande)

Konflikthantering (synliggörande och lösningsfokuserat)

Foto: Tobias Törnkvist